Vimar Office

Dokumentacja plików cookies

Polityka Prywatności

Aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jak również ich rzetelne oraz przejrzyste przetwarzanie zgodnie z prawem, informujemy w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Ci prawa.

 1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?
  Administratorem Twoich Danych Osobowych jest VIMAR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy  ul. Grzybowskiej 87 NIP: wpisać 5272727380.

 1. W jaki sposób się z Nim skontaktować?
  Możesz się z nami zawsze skontaktować poprzez e-mail biuro@vimaroffice.pl 

 1. Skąd mamy Twoje dane i dlaczego prosimy o ich podanie?
  Wszelkie dane jakimi dysponujemy (w tym dane zapisane w plikach cookies) zostały wprowadzone przez Ciebie do systemu dobrowolnie na zakładce kontakt poprzez formularz kontaktowy. Podane przez Ciebie dane, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail są Nam niezbędne zrealizowania wskazanego celu i może on być różny, w zależności od charakteru zapytania.

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

 • Obsług i zgłoszeń dokonanych m. in. poprzez formularz kontaktowy.
 • Realizacji działań, na które wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:
  1. zapisywania danych plików cookies,
  2. wysyłanie informacji handlowych
 • Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes VIMAR sp. z o. o (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
  1. windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,
  2. organizacja programów lojalnościowych, konkursów,
  3. marketing bezpośredni produktów własnych
  4. przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.
 • W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Komu przekazujemy Twoje dane?
Twoje dane są u Nas bezpieczne, ale aby móc zrealizować twoje zapytanie, musimy korzystać ze wsparcia innych podmiotów wspierających Nas, m. in. w dostarczania przesyłek o którą prosisz w formularzu kontaktowym. Możemy je również przekazywać organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp.

 1. Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
  Cofnięcie zgody

  Zawsze przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić. Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez e-mail biuro@vimaroffice.pl 

  Sprostowania danych
  Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać poprzez e-mail biuro@vimaroffice.pl 

  Wniesienie sprzeciwu
  Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani a Twoich danych osobowych w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będziemy mieli innych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych.

  Usunięcie danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”
  Masz prawo żądać od Nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń, a także wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych. 

  Ograniczone przetwarzanie
  Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych do czasu ich sprostowania. Może się to odbywać poprzez e-mail biuro@vimaroffice.pl 

  Dostęp do danych 
  Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji, m. in. o celach przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania. 

  Przenoszenie danych
  Możesz poprosić nas o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część  (lub całość) ma zostać przez nas przekazana. Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Wniesienia skargi
  W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane?
  Twoje  dane  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizowania  zapytania  wysłanego za pomocą formularza. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania wskazanego celu i może on być różny, w zależności od charakteru zapytania.

 1. Czy przesyłamy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.
logo mpak4
Virtual Office
ul. Grzybowska 87, Równinna 8,
Concept Tower, 00-844 Warszawa Śródmieście
Contact data
phone. +48 222 111 997
mobile. +48 502 737 400
mobile. +48 532 251 840
e-mail: biuro@vimaroffice.pl